TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 2 TP QUY NHƠN
04/07/2018 | 679

3 buổi/ tuần: 18h-20h thứ 2, 3, 6. Giáo viên tại trung tâm sẽ kiểm tra năng lực…

TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 4 TP QUY NHƠN
04/07/2018 | 577

2 buổi/ tuần: 18h-20h thứ 2, 7. Giáo viên tại trung tâm sẽ kiểm tra năng lực học…

Gia sư lớp 1 TP QUY NHƠN
12/09/2017 | 2041

Gia sư lớp 1. Lớp 1 là hành trang đầu tiên của các con, là nét bút đầu…

Gia sư lớp 2 TP QUY NHƠN
12/09/2017 | 1474

Nếu lớp 1 là thời gian để các bé bắt đầu được làm quen với môi trường học…

Gia sư lớp 3 TP QUY NHƠN
12/09/2017 | 1449

Gia sư lớp 3 Giáo dục bậc tiểu học thường gặp nhiều khó khăn do nhận thức của…

Gia sư lớp 4 TP QUY NHƠN
12/09/2017 | 1469

Giáo dục bậc tiểu học thường gặp nhiều khó khăn do nhận thức của các em học sinh…

Gia sư lớp 5 TP QUY NHƠN
12/09/2017 | 1350

Gia sư lớp 5 Giáo dục bậc tiểu học thường gặp nhiều khó khăn do nhận thức của…

0777.791.468