Lớp tại trung tâm

03/02/2021 | 8637

KHÓA GIAO TIẾP THIẾU NHI VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

 

KHÓA TOÁN – TV – RÈN CHỮ – TIẾNG ANH (CẤP TIỂU HỌC)

 

KHÓA TOÁN – LÝ – HÓA – VĂN – TIẾNG ANH (CẤP 2,3) 

 

KHÓA HỌC BÁN TRÚ

CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

 

XEM NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA QUÝ PHỤ HUYNH VỀ TRUNG TÂM TẠI ĐÂY

0777.791.468